skip to Main Content
0216 3396772 destek@havansoft.com

Havan Eos Versiyon 3.70

YENİ Medula Reçete Girişi kısmında; zarar edilen ürünlerde zarar- 1,50 şeklinde kırmızı gösterim sağlandı.

YENİ Medula Reçete Girişi kısmında; TC kimlik numarası girildiğinde uyarı şeklinde gelen hastanın veresiye ve ilaç borçlarının, teslim alan kişide de gelmesi sağlandı.

YENİ Medula Reçete Girişi kısmında; reçeteye ait girilen uyarı kodlarının kaydedilmesi ve reçeteye sonraki gelişte gösterimi sağlandı. (Doktor Branşının hemen altında)

YENİ Medula Reçete Listelerinde, Reçete kaydeden kişi isminin üzerine gelindiğinde açılan reçete bilgi penceresinde reçete uyarıların görünmesi sağlandı.

YENİ Medula, şeker ölçüm stribi fiyat farkı ekranı geliştirildi. Strip, İğne Ucu, KKİ Uygulanmayan İlaçlara dair fiyat farkı tek ekrana toplandı. Kullanım Görsel Anlatımı

YENİ Medula, Reçete tahsilatı ekranına Takipli Hasta işaret alanı ilave edildi. (İlaç bitim raporunda gösterilecek)

YENİ Medula, Eşdeğer seçimi ekranında ürüne ait yakın miad gösterimi sağlandı. (Genel Parametreler> Kurum> SGK> Eşdeğer seçiminde miad göster seçilmelidir.)

YENİ Medula, Reçete tahsilatı ekranına Takipli Hasta işaret alanı ilave edildi. (İlaç bitim raporunda gösterilecek)

YENİ Hasta İlaç Bitim Raporuna Takipli Hasta ve Aranacak Hasta alanları ilave edildi, kolay fark edilebilmesi için renklendirildi, ek alan ilave edilerek kolay filtrelenmesi sağlandı. (Bu ekran üzerindeyken hasta isminin üzerinde sağ tıkla atama yapabilir, atanmışları kaldırabilirsiniz.)

YENİ Hasta ilaç bitim raporunda hastaya ait ilaç borcu varsa; sayısı ve kırmızı ile işaretli gösterimi sağlandı.

YENİ Kasa çıkış işlemlerinde, işlem sonrası kayıt unutulabildiği için yapıda değişikliğe gidildi. Masraf girişi işlemi direkt kayıt edilmeye başlandı, ekrana düştükten sonra kaydet kaldırıldı.

YENİ Veresiye kapatma ve hasta borçlarının yazdırılması uzun sürüyordu; düzenleme ile hızlandırıldı.

YENİ Bilgi fişi yazdırma kısmında, gelen talepler doğrultusunda ikinci bilgi fişi seçim alanı ilave edildi.

YENİ Tüm hareketler ekranında,” Satır Sil” butonun fonksiyon işlevi değiştirildi; satır üstündeyken karekod okutarak veya okutulmuşların tümünü tek seferde silinmesine olanak sağlandı.

YENİ Bilgi fişi yazdırma kısmında, gelen talepler doğrultusunda ikinci bilgi fişi seçim alanı ilave edildi.

YENİ Karlılık raporu> Ürün bazında ekranına ürün grup ve alt grup alanlarının görünmesi sağlandı. (Gizli alanda, kullanıcı seçimiyle gelecektir.)

YENİ Raporlar / Borç Alacak Raporu / Hasta raporuna son yapılan veresiye satış tarihi, tahsilat tarihi, tutarları ve ilaç borcu bakiyesi alanları ilave edildi.

YENİ Bilgi fişi yazdırma kısmında, gelen talepler doğrultusunda ikinci bilgi fişi seçim alanı ilave edildi.  

DÜZENLEME Web reçete modülü üzerinden RRS E-Defter Kontrol modülünde düzenleme ve hızlandırma çalışmaları yapıldı.

DÜZENLEME Havan kapanışında aktarılmamış reçete kontrol ekranında düzenleme ve ek kontroller sağlandı.

DÜZENLEME Meduladan deneme reçetesi girerek cezaevi girenler için mahkûm seçimi zorunluydu; gelen talepler doğrultusunda seçim zorunluluğu kaldırıldı. (Her kaydet butonuna basıldığında yeni reçete kaydı oluşturduğunu hatırlatmak isteriz.)

DÜZENLEME Cetaş cezaevi sisteminde; tüm hesaplamalar CETAŞ tarafından yapılmaktaydı. Fatura kesen eczanelerin, fatura tutarından fiyat farklarını düşmeleri gerektiği söylenmesi üzerine sadece bu hesaplamanın yapılması sağlandı. DÜZENLEME Satışı olmayan ürünler raporu, daha rahat alınabilmesi için tek tarihe düşürüldü. Girilen tarih = x tarihinden sonra hiç satılmamış ürünleri getir demektedir.

DÜZENLEME Cetaş cezaevi fatura ekranında; fatura taslağı yazdırma fonksiyonu eklendi.

DÜZENLEME Cetaş cezaevi sisteminde;  Hasta kaydında TC Kontrolü ile ilgili düzenleme yapıldı.

DÜZENLEME Gempa Itriyat aktarımlarında barkod yerine ürün ismi gelmesine karşı önlem alındı.

DÜZENLEME Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarında aktarım düzenlemeleri yapıldı.

DÜZENLEME Doğanlar itriyat deposunda MF gelmiyor sorunu ile ilgili düzenleme yapıldı.

DÜZENLEME İTS bildirim ekranında, karekod sonuç ekranındaki karekodların kopyalanması hızlandırıldı.

DÜZENLEME Fatura giriş kısmında alış iade irsaliye girişine, ürün detaydan ulaşılması için düzenlemeler yapıldı.

DÜZENLEME Medula hasta ilaç bitim raporunda gelmeyen ilaç şikayeti incelendi ,düzenleme yapıldı.

DÜZENLEME Ürün Ekleme kısmında barkod üretme kısmındaki sorun düzeltildi.

DÜZENLEME Havan içerisinde açılan uyarı pencereleri standardize edildi.

Back To Top