skip to Main Content
0216 3396772 destek@havansoft.com

Havan Eos Versiyon 3.35

MEDULA
 YENİ  Medula karekod saklama ekranında sınırsız saklamaya göre geliştirildi.
 YENİ  Medula Reçete Listesinde sayfaya git özelliği eklendi.
 YENİ Medula Günlük ve Reçete listelerine notu olan hastaların anlaşılması için kaydı yapan personel isminin yanına (!) simgesi eklendi
 YENİ Medula Reçete kontrol edildi şekli buton olarak geliştirme yapıldı.
 YENİ  Medula Reçete GİRİŞ ekranında, hastanın ilaç ve veresiye borç toplamlarının gösterimi sağlandı.

RRS
 YENİ  RRS aylık liste ekranında yazdırma fonksiyonu geliştirildi.
 YENİ  RRS Reçete yazdır ekranında yazdırma fonksiyonu geliştirildi.

İTS-KAREKOD
 DÜZENLEME İTS deaktivasyon ekranlarında düzenleme yapıldı, tüm ortak ekranlardan STOK AFFI İTS bildirimi iptal olduğu için tüm ekranlardan kaldırıldı uygun olarak ekran düzenlemesi yapıldı.
 YENİ Karekodlu ürün bildirim doğrulama ekranında Satış Bildirim fonksiyonu ilave edildi.
 YENİ Karekod okuyucu kaynaklı, depola aktarımlar dan dolayı kare kodların içerisinde olmaması gereken karakterlerin temizlenmesi için Bakım.exe ‘ye ilave temizleme fonksiyonu geliştirildi.

ECP
 DÜZENLEME ECP aktarımı kısmında ECP’ nin kişisel verileri gizleme kanunu kapsamında TC kimlik Numaralarını tüm hastalarda “11111111111” olarak göndermeye başlamıştır. Yapılan mecburi düzenlemeye göre aktarım sonrası hasta seçim ekranı çıkarılarak reçete sahibi olan hasta seçildikten sonra aktarım sonlandırılmak tadır. (Toplu aktarım yapılınca mükerrer hasta ve reçete kayıtları oluşmakta olduğundan toplu aktarım sekmesi kapatılmıştır)

RAPORLAR
 YENİRaporlar> Ürün raporları Giriş Çıkış raporuna Mevcut stok alanı ilave edildi.
 YENİDetaylı kasa raporunda Kasa Kapatma alanı ilave edildi(Kasanızdaki Tutar) Kasa Toplam (Havandaki Tutar) arasındaki – yada + Fark tutarı gösterimidir.
Kasa raporu detaylı ekranına okutulan fişlerin toplamının gösterimi sağlandı.

DÜZENLEMELER
 YENİ Cari İşlemler > Takas Kapatma ekranına , kapatılan takas işleminin saatinin gösterilmesi sağlandı.
 YENİ Kare kod ilaç borcu ekranına seçilen kare kodların yazdırılması sağlandı.
 YENİ Veresiye kapatma ekranında sil butonu yetkiye bağlandı.
 YENİ Log takip yetkiye bağlandı.
 DÜZENLEME Tahsilat bekleyen reçetelerde tahsilat tipi seçimleri konusunda düzenleme yapıldı.
 DÜZENLEME Tüm hareketler ekranında ürün aramalarında hızlandırma çalışması yapıldı.
 DÜZENLEME V32 medula ekranı giriş yapmama sorunu düzeltilmesi sonrasında, silinen reçete sonrası stok doğru olmasına rağmen gösterimde hata vardı düzeltildi.
 DÜZENLEME  Manuel reçete ve kurum reçete girişlerinde kontrole tabilerde rapor girişi alanı işlemler RRS2den yapıldığı için gerekliliğini yitirdiği için kaldırıldı.
 DÜZENLEME Veresiye kapatma tahsilat girişi ekranında , aktif kullanıcının otomatik gelmesi sağlandı.

E-DEPO
 DÜZENLEME CEPA ıtriyat aktarımında düzenleme yapıldı.
 YENİ Hedef V2 e-fatura aktarımı entegrasyonu geliştirildi.(Depodan V2 için kullanıcı adı şifre alınmalıdır, Şimdilik yapılması gereken bir işlem yok, Depo V1 aktarım şeklini iptal ederse kullanım başlayacaktır.)

YENİ DİĞER
 YENİ Bozuk veya okunamayan kare kodları bulup yazdırabilmek için, Tüm hareketler, ürün üzerinde iken Bozuk Kare kod modülü geliştirildi.
 YENİ Ciro zorunluluğu veya istek üzerine e-Fatura sistemine geçmek isteyen kullanıcılar için e-fatura entegrasyonu geliştirildi. DETAYLAR havansoft.com/efatura
 YENİ Havan ana ekranda aktif olan sağ tık menüsüne yeni kısayollar eklendi.

DİĞER
 DÜZENLEME Havan ve yazar kasa entegrasyonu kodlarında hızlandırma ve ileriye dönük yapılacak işler için düzenlemeler yapıldı.

Back To Top