skip to Main Content
0216 3396772 destek@havansoft.com

Havan Eos Versiyon 3.13

YENİ:
 • Yeni Dozaj ve içerik yazdırma yapısı geliştirildi, Medula ve manuel reçete girişlerinde, ilaç borcu, perakende, veresiye gibi hastaya çıkış yapılan ekranlarda otomatik yazdırma ekranının çıkartılması sağlandı. ( Dozaj Yazıcı kullanılıyor olmalıdır)
 • Raporlar>Ürün raporları içerisine Mevcut Stok ve Satışı olmayanlar raporu ilave edildi.
 • ML/GR üzerinden hesaplama yapılmasını sağlayan Alkol Hesaplama modülü hazırlandı, araçlar menüsü altında.
 • Veresiye ve İlaç Borcu ekranlarında hastanın telefonu yoksa kayıt edilmesi zorunlu hale getirildi.
 • Tüm hareketler ekranında ilaç satışı sırasında Kamu Fiyatı Ve Kamu Fiyat Fark alanları ilave edilerek satış içeriklerinde toplamı gösterildi.
MEDULA:
 • Medula ekranı kontrol edilen reçeteler ayırt edilebilsin diye reçete kontrol edildi alanı ilave edildi, kontrol etmeler kolay olsun diye önceki ve sonraki reçeteye hızlı ulaşım butonları ilave edildi.
 • Medula tarafından ilave edilen yeni reçete ve its hata kodlarına göre aktarım içerisinde düzenlemeler yapıldı.
 • Havan Kapanışta reçete kontrol ve aktarım ekranı takılıyor ile ilgili şikâyetlere göre düzenlemeler yapıldı.
 • Medula giriş işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
E-DEPO:
 • Hedef ecza deposu Konya ve Antalya şubeleri ilave edildi.
 • As ve Selçuk ecza depolarının İPTAL faturalarının aktarılması engellenmişti depolar tarafından yapılan değişikliklere göre tekrar düzenleme yapıldı. Sayım yapmış kullanıcılar düşünülerek sayım öncesine dokunulmadan, sadece sayım sonrası yapılan üstünde düzenleme yapıldı.
 • Afyon, Afyon Şifa, Kızılay, Melis, Çağın, Nazlı, Esen, Yeni İsviçre, Atasever, İmaj, Egaş, Kayra, Elif Itriyat Deposu,Rad, Simge, Trend, Başkent Grup, Fatih, Ekip, Zirve depoları ilave edildi.
 • Dilek ecza deposunu aktarıma dahil depolara ilave edildi.
DÜZENLEMELER:
 • Ürün kartlarında düzenleme yapıldı.
 • Sgk Etkin kod listesi düzenlendi.
 • Fiyat gösterim ekranında düzenleme yapıldı.
 • Ürün ağacı gruplandırmada kayıt sırasındaki sorun düzeltildi.
 • ÜTS Ürün içeriklerinde KT-KÜB-Ürün Resmi içeriklerine ilaveler yapıldı.
 • İşbankasın da ödenmeyen ve raporlu ilaçların aktarımı ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Excel’den hızlı fiyat değişikliği ekranında sorunlu Excel içeriklerine karşı düzenleme yapıldı.
 • Havan eos üzerinden açılan tüm web browser ekranlarında düzenleme yapıldı.
 • ECP provizyon sisteminde Majistral reçetelerin aktarımı ve yazarkasalara gönderimi konusunda düzenleme yapıldı.
 • Veri tabanı, kodsal yapılarımızda hızlandırma ve düzenleme işlemleri yapıldı.
Back To Top