skip to Main Content
0216 3396772 destek@havansoft.com

Kurum Cari Kartı Tanımlama

Kurum Cari Kartı Tanımlama

Üst Menüden > Tanımlar > Cari seçimi sonrasında sıralanmış işlemi yaparak yeni kurum kartı oluşturabilirsiniz.
veya aynı ekranda sol tablodan cariyi bulup seçim yapıldıktan sonra Cari düzeltme yapabilirsiniz.

5.) Kurum Grubu Seçme
Açılan ekranda İTS bildirimi için önceden havan’ın kendi kurum gruplandırma yapısından dolayı burdan seçim yapılmalıdır.
Burda olan kurum için GLN kontrolü yapılmalı yoksa yazılmaldırı, olmayan kurumlar için sadece GLN numarası yazılmalıdır.

7.) Kurum Ayarları
Açılan ekran üzerinden kuruma ait hasta türlerine göre yapılacak iskonto ve hasta katılım paylarının tahsil şekilleri düzenlenir.
Seçimler yanlış girildiği takdirde manuel reçete girişlerinde hesaplama, provizyon sayfası ile tutmamaktadır.

Back To Top