skip to Main Content
0216 3396772 destek@havansoft.com

Cepa İtriyat Cari Kart Tanımı

CEPA itriyat faturalarını otomatik e-fatura aktarımında çıkması için önce cari kartın tanımlanması gerekmektedir. İşaretlenmiş alanlar zorunlu olan alanlar olup, diğer alanları isteğe bağlı doldurabilirsiniz.

Back To Top