skip to Main Content
0216 3396772 destek@havansoft.com

2019 Versiyonlar

Havan Eos Versiyon V3.38         25.04.2019

Manuel fatura girişi ürün fiyatlandırma ekranına kdv hariç / dahil maliyet girişi imkanı sağlandı.

SMS modülü alt yapısı tamamen yeniden düzenlendi. (Gereken testler yapılmış olmasına rağmen, bir hata yaşanırsa dönüş yapılması rica olunur)

Sms modülü üzerinden hastalara ilaç borçları, veresiye borc toplamı, doğum günü gibi smslerin  gönderilmesi sağlandı.

Sms şablonlarının kullanıcı tarafından rahat hazırlanması için ekran düzenlemesi yapıldı.

Hastaya puan kart tanımını yapan personelin seçimine olanak sağlandı, bazı sebeplerden tek seferlik tanımlama yapılabilir, tanımlamayı yapan personelin değiştirilmesi mümkün olmadığı için dikkatli seçim yapılmalıdır.

Puan-Crm Raporu içerisine Personel Kart Tanımlama raporu ilave edildi.

Havan içerisinde mail olarak gönderilen raporların sayısının çoğalması sebebi ile kullanıcı bazında mail gönderim ayarı şekline çevrildi. Destek talebinin aza indirgenmesi amacı ile sadece gmail hesabı ile entegre edilmiştir.

 Yenilenen rapor mail yapısı ile birlikte uygun olan tüm raporlarda mail simgesi ile mail gönderimi sağlandı.

Kasa raporunu belirlenen saatte, Eczacı Menüsü > Eczacı bilgileri ekranındaki tanımlanmış olan maile otomatik olarak gönderilmesi sağlandı.

Medula ilaç çıktısı üzerinde reçete tarihi ilave edildi.

Tüm hareketler Sağ Tık Ürün karekod bilgisi ekranında hızlandırma yapıldı.

Karekod miad listesi hızlandırma yapıldı

Satış iadelere girilen açıklamanın satış iade raporunda görüntülenmesi sağlandı.

Medula reçete listesinin daha hızlı gelmesi için düzenleme yapıldı.

Tüm listelerdeki seçim(ekranın solundaki kutucuk) işlemlerinde genel hızlandırma yapıldı.

V37 ‘deki ürün detay gösterim sorunu giderildi.

V37 ‘deki yeni kullanıcı tanımlama sorunu düzeltildi.

Kârlılık raporu, reçete kârlılığı ile ilgili hesap düzenlemesi tüm alt raporlar dahil düzenleme yapıldı.

E-Fatura ekranında Veresiye satışların e-faturaya aktarımındaki sorun düzeltildi.

Kesilen faturalarda ürün barkodlarının gösterilmesi sağlandı.

Alış iade faturalarının e-fatura modülüne aktarırken yapılan iskontolara göre değişen tutarın yansıtılması ile ilgili düzenleme yapıldı.

Alış iade faturalarının temel fatura olarak otomatik seçilmesi sağlandı.

Fatura kesilen carinin e-fatura mükellef sorgusunda düzenleme yapıldı.

Havan Eos Versiyon V3.37        05.04.2019

 Hızlı Fiyat değişikliği ekranına net maliyet alanı ilave edildi. Depocu Maliyet, Net Maliyet seçiminize göre hızlı fiyatlandırma yapabilirsiniz.

 Sipariş defterinde gelen kullanıcı isteklerine göre görsel ve yazılımsal düzenlemeler yapıldı.

 Sipariş defterinde VAR-YOK seçim filtresi getirildi, seçiminize göre listenin sadeleşmesi ve açılışlarda hızlı gelmesi sağlandı.

 Sipariş defterinde Üst menüye DETAY seçim alanı ilave edildi, seçildiği takdirde ilaçlara ait eşdeğerlerin alt detay alanında gösterimi sağlandı.

 Reçeteye tabi ürünlerin barkod’dan satışı İTS açısından sıkıntı çıkarmaya başladı, bu amaçla Karekodlu olan ürünlerin sadece karekod okutularak sağlanması sağlandı. Yetki olarak uyarı verecek şekilde düzenlendi, istendiği takdirde tamamen çıkışa izin verilmemesi için Genel Parametrelerde Karekodlu işlem olan ürünlerde karekod okutmadan işlem yapılamasın parametresi eklendi.(Tavsiyemiz seçilmesidir.)

 Kullanıcı iskonto % yetkisi satış toplamına göre düzenlenmişti, yetkinin satır bazlı üründe de geçerli olması sağlandı.

 Karekodlu ürün bildirimi ekranında deaktivasyon,satış ve satış iade işlemlerinin toplu olarak yapılması sağlandı.

 Karekodlu ürün bildirimi ekranında sonuç detay ekranı soluna seçim alanı eklendi, sonuçlara göre karekodların kopyalanması sağlandı.

 İkinci fiyatı olan ürünlerin anlaşılması sağlandı. Genel Parametreler Tüm Hareketlerde Ek Bilgi Görülsün seçilmelidir.

 Takas kapatma ekranı fonksiyonel ve anlaşılır olması için diğer kapatma işlemi ekranlarına göre yeniden düzenlendi.

 Veresiye satışların İTS bildiriminden dolayı İlaç borcuna çevrilmemesi gerekiyor, bu hatalı işlemin yapılması engellendi.

 Hızlı fiyat değişikliği ekranında kullanıcının yaptığı ekran tasarımını çıkışta otomatik kayıt yapması sağlandı, aynı ekrana sağ tıka barkod kopyala ilave edildi.

 Kasa  raporuna V35 de eklenen fark alanında düzenleme yapıldı.

 Aktarım işlemlerindeki Pos aktarım butonu kaldırıldı.(Tahsilat bekleyenlere eklendikten sonra kullanılmamaya başlandığı için.)

 Tüm hareketler fatura yazdırma ekranına gitmeden F2 ile ilgili sorun vardı düzeltildi.

 Al-sat ecza deposunda aktarım düzenlemesi yapıldı.

 İTS stok miktar düzenleme ekranında yazılımsal iyileştirme yapıldı.

 Satış İade ekranında yazılımsal ve görsel düzenleme yapıldı.

 Kârlılık analizinde işleme git dendiğinde kilitlenme sorunu oluşuyordu düzenleme yapıldı.

 E-Fatura entegrasyonu ile ilgili olarak geliştirme ve düzenlemeler yapıldı.

 Ürün detay ekranında dönemsel satış bilgilerinin sayım sonrası seçimine göre değil son 12 ayın tümünün gösterilmesi sağlandı.

 İTS deaktivasyon ekranlarında düzenleme yapıldı, tüm ortak ekranlardan STOK AFFI İTS bildirimi iptal olduğu için tüm ekranlardan kaldırıldı uygun olarak ekran düzenlemesi yapıldı.

Havan Eos Versiyon V3.37       13.03.2019

MEDULA
 YENİ  Medula karekod saklama ekranında sınırsız saklamaya göre geliştirildi.
 YENİ  Medula Reçete Listesinde sayfaya git özelliği eklendi.
 YENİ Medula Günlük ve Reçete listelerine notu olan hastaların anlaşılması için kaydı yapan personel isminin yanına (!) simgesi eklendi
 YENİ Medula Reçete kontrol edildi şekli buton olarak geliştirme yapıldı.
 YENİ  Medula Reçete GİRİŞ ekranında, hastanın ilaç ve veresiye borç toplamlarının gösterimi sağlandı.

RRS
 YENİ  RRS aylık liste ekranında yazdırma fonksiyonu geliştirildi.
 YENİ  RRS Reçete yazdır ekranında yazdırma fonksiyonu geliştirildi.

İTS-KAREKOD
 DÜZENLEME İTS deaktivasyon ekranlarında düzenleme yapıldı, tüm ortak ekranlardan STOK AFFI İTS bildirimi iptal olduğu için tüm ekranlardan kaldırıldı uygun olarak ekran düzenlemesi yapıldı.
 YENİ Karekodlu ürün bildirim doğrulama ekranında Satış Bildirim fonksiyonu ilave edildi.
 YENİ Karekod okuyucu kaynaklı, depola aktarımlar dan dolayı kare kodların içerisinde olmaması gereken karakterlerin temizlenmesi için Bakım.exe ‘ye ilave temizleme fonksiyonu geliştirildi.

ECP
 DÜZENLEME ECP aktarımı kısmında ECP’ nin kişisel verileri gizleme kanunu kapsamında TC kimlik Numaralarını tüm hastalarda “11111111111” olarak göndermeye başlamıştır. Yapılan mecburi düzenlemeye göre aktarım sonrası hasta seçim ekranı çıkarılarak reçete sahibi olan hasta seçildikten sonra aktarım sonlandırılmak tadır. (Toplu aktarım yapılınca mükerrer hasta ve reçete kayıtları oluşmakta olduğundan toplu aktarım sekmesi kapatılmıştır)

RAPORLAR
 YENİRaporlar> Ürün raporları Giriş Çıkış raporuna Mevcut stok alanı ilave edildi.
 YENİDetaylı kasa raporunda Kasa Kapatma alanı ilave edildi(Kasanızdaki Tutar) Kasa Toplam (Havandaki Tutar) arasındaki – yada + Fark tutarı gösterimidir.
Kasa raporu detaylı ekranına okutulan fişlerin toplamının gösterimi sağlandı.

DÜZENLEMELER
 YENİ Cari İşlemler > Takas Kapatma ekranına , kapatılan takas işleminin saatinin gösterilmesi sağlandı.
 YENİ Kare kod ilaç borcu ekranına seçilen kare kodların yazdırılması sağlandı.
 YENİ Veresiye kapatma ekranında sil butonu yetkiye bağlandı.
 YENİ Log takip yetkiye bağlandı.
 DÜZENLEME Tahsilat bekleyen reçetelerde tahsilat tipi seçimleri konusunda düzenleme yapıldı.
 DÜZENLEME Tüm hareketler ekranında ürün aramalarında hızlandırma çalışması yapıldı.
 DÜZENLEME V32 medula ekranı giriş yapmama sorunu düzeltilmesi sonrasında, silinen reçete sonrası stok doğru olmasına rağmen gösterimde hata vardı düzeltildi.
 DÜZENLEME  Manuel reçete ve kurum reçete girişlerinde kontrole tabilerde rapor girişi alanı işlemler RRS2den yapıldığı için gerekliliğini yitirdiği için kaldırıldı.
 DÜZENLEME Veresiye kapatma tahsilat girişi ekranında , aktif kullanıcının otomatik gelmesi sağlandı.

E-DEPO
 DÜZENLEME CEPA ıtriyat aktarımında düzenleme yapıldı.
 YENİ Hedef V2 e-fatura aktarımı entegrasyonu geliştirildi.(Depodan V2 için kullanıcı adı şifre alınmalıdır, Şimdilik yapılması gereken bir işlem yok, Depo V1 aktarım şeklini iptal ederse kullanım başlayacaktır.)

YENİ DİĞER
 YENİ Bozuk veya okunamayan kare kodları bulup yazdırabilmek için, Tüm hareketler, ürün üzerinde iken Bozuk Kare kod modülü geliştirildi.
 YENİ Ciro zorunluluğu veya istek üzerine e-Fatura sistemine geçmek isteyen kullanıcılar için e-fatura entegrasyonu geliştirildi. DETAYLAR havansoft.com/efatura
 YENİ Havan ana ekranda aktif olan sağ tık menüsüne yeni kısayollar eklendi.

DİĞER
 DÜZENLEME Havan ve yazar kasa entegrasyonu kodlarında hızlandırma ve ileriye dönük yapılacak işler için düzenlemeler yapıldı.

Havan Eos Versiyon V3.32       08.01.2019

YENİ Alsat ecza deposu e-fatura aktarımına dahil edildi.

DÜZENLEME Medula asker reçetelerininin kayıt edilememe sorunu düzeltildi.

DÜZENLEME Medula tahsilat ekranında geçmişe dönük reçete düzenlemesinde tahsilat uyarısında düzenleme yapıldı.

DÜZENLEME Kârlılık analizininde maliyet hesabından güncelleme yapıldı.

DÜZENLEME Envanter raporunda maliyet hesabından güncelleme yapıldı.

Back To Top